ConSer

Contract- en servicemanagement

Introductie

ConSer richt zich op organisaties en instellingen die vraagstukken hebben op het gebied van contractmanagement en/of servicemanagement. ConSer heeft kennis en ervaring binnen de  (semi)overheid, zorg-  en verzekeringsbranche opgedaan.  

U kunt ConSer benaderen voor: 

Contractmanagement

Het denken over contract- en leveranciersmanagement begint al voordat inkoop trajecten en aanbestedingen starten. Er dient een visie te komen hoe de organisatie wenst samen te werken met leveranciers en hoe men denkt het beste de doelstellingen te bereiken. Vervolgens dient die visie geoperationaliseerd te worden in termen van de inrichting van contracten, het uitvoeren van inkoop/ aanbestedingen en het organiseren van de feitelijke samenwerking met leveranciers.

Voor elke (ICT) organisatie zijn afspraken met klant en/of leverancier essentieel voor het succes van de onderneming, veel primaire bedrijfsprocessen zijn daarvan afhankelijk. Het is daarom van essentieel belang dat deze afspraken worden nagekomen of  tijdig worden bijgestuurd. Afspraken met klant en/of leverancier zijn vastgelegd in contracten. ConSer adviseert en helpt contractbeheer en management in te richten of verder te ontwikkelen of vult dit voor u in.

Servicemanagement ICT

Operationele ICT processen vormen de basis van iedere ICT organisatie. Dat geldt voor alle sectoren in zowel de profit-  als ook in  de non-profitsector. Het goed inrichten en sturen op deze processen is van groot belang om uw ICT  organisatie en daarmee uw business draaiende te houden. ConSer kan u helpen met vraagstukken op het gebied van ICT Servicemanagement .

Klantrelatie & communicatie

Ook is het belangrijk om de gemaakte afspraken met de klant en/of leverancier op frequente basis te toetsen en waar nodig bij te sturen. Het is daarom van belang om op het juiste niveau in gesprek te zijn met uw klant of leverancier. ConSer adviseert hierin en helpt uw (contract) doelen te realiseren.